NAŠÍM POSLANÍM JE PODPOROVAŤ SLOVENSKÝCH UMELCOV, TRADIČNÉ A SÚČASNÉ UMENIE PRE SLOVENSKÉ I ZAHRANIČNÉ PUBLIKUM

O PROJEKTE

SPOZNÁVAJME SLOVENSKÉ UMENIE, TVORIVOSŤ A NADANIE ĽUDÍ

Pripravujeme pre Vás, pre umelcov, tvorcov, miľovníkov umenia i organizácie, multifunkčnú ONLINE PLATFORMU, ktorej hlavným cieľom bude centralizovať a prezentovať slovenské umenie na jednom mieste. Tento priestor vytvorí eko-systém a prepojí umelcov so zákazníkmi, ponuku s dopytom, Slovensko so svetom.

V REALITE budeme organizovať rôzne kultúrno-spoločenské aktivity, festivaly a podujatia, ktorými budeme priamo či nepriamo podporovať mladých umelcov, skupiny, či umelecké projekty. Pripravíme nové príležitosti, nové podujatia, ktorými oživíme súkromný, i pracovný život človeka umením, tvorivosťou a radosťou.

Našou víziou je vytvoriť v realite kreatívny, funkčný priestor s názvom ART ECO VILLAGE sprostredkujúci na jednom mieste jedinečný zážitok v príjemnom, tvorivom a udržateľnom prostredí, kde to bude žiť experimentovaním, spoznávaním slovenského tradičného i súčasného umenia v jeho pestrosti a rôznorodosti.

null

SESTRY SIHELSKÉ | folklórne hudobno - spevácke trio

TVORÍME ŽIVÚ SIEŤ ĽUDÍ PROSTREDNÍCTVOM UMENIA, KTORÉ KOMUNIKUJE, ZBLIŽUJE A SPÁJA NÁS

Projekt je určený najmä pre slovenských začínajúcich umelcov, ale aj profesionálov, akademikov, amatérov, startupistov, organizácie pôsobiace v umeleckej oblasti a kreatívnom priemysle, ktorí sa budú prezentovať, komunikovať, ponúkať svoje diela, umelecké služby a oslovovať svoje potenciálne publikum, zákazníka, či podporovateľa.

Podporovatelia projektu – investori, darcovia a milovníci umenia – budú významnou skupinou, s pomocou ktorých budeme tiež podporovať mladých, ale aj skúsených umelcov, aby mali viac príležitostí produkovať, predávať a zhodnocovať svoj talent.

ART OF SLOVAKIA je určený i pre širokú verejnosť zo Slovenska i zahraničia, komerčné spoločnosti, občianske združenia, neziskové, štátne a verejné organizácie, ktoré budú vytvárať publikum pre umelca. Budú môcť užívať si v rôznorodom prostredí tvorivosť a diela umelcov pre spestrenie a skvalitnenie svojho súkromného i pracovného života.

ZMYSLOM JE POVZBUDIŤ POTENCIÁL ČLOVEKA A JEHO SCHOPNOSŤ AKTÍVNE TVORIŤ

Vytvoríme v realite i virtualite priestor a príležitosť plné inšpirácií, stimulácií k tvorbe, pracovných možností a zábavy pre rôzne vekové kategórie.

Podporíme, spropagujeme a sprostredkujeme predaj umenia slovenských tvorcov nachádzajúcich sa na rôznych miestach sveta.

Mnohými nástrojmi pripravíme nové pracovné príležitosti mladým, aj etablovaným umelcom.

Predstavíme to najlepšie a najzáujímavejšie zo slovenkého umenia, pretože môžeme byť hrdí na slovenských umelcov, ktorých talent potrebujeme spoznať nielen my, ale aj svet.

Podporíme tradície, lokálnosť, trvalo udržateľný rozvoj a správne hodnoty, ktoré sú kompasom k tej správnej ceste v nás.

null

NORBERT GROFČÍK | majster sveta v tanci, choreograf, učiteľ tanca

ČO PRE VÁS PRIPRAVUJEME

Profily umelcov

Každý umelec je výnimočný a dôležitý, preto chceme jeho tvorbu, príbeh i know-how prezentovať verejnosti. Pre tento zámer vytvárame špeciálne online rozhranie pre individuálny profil umelca. Budú v ňom vyšpecifikované profilové informácie, oblasť pôsobnosti, orientácia na trh, referencie, ukážky tvorby, kontakty, a mnohé iné funkcionality. Tieto profily budú tvoriť katalóg umelcov s bohatým obsahom i ponukou.

Predaj tvorby

Vytvoríme pre umelcov a kreatívcov ART SHOPinternetový obchod s umením – reprezentatívnu zónu, pre prehľadný predaj ich umeleckých diel, výrobkov a služieb v rôznych kategóriách tradičného i súčasného umenia. Umelec tu bude predávať a zákazník nakupovať z akéhokoľvek kúta sveta rýchlo, pohodlne a efektívne. Z každej zrealizovanej platby bude časť investovaná pre podporu umelcov a ich projektov.

Podpora umelcom

Podporovať umenie je správne, obojstranne výhodné pre umelcov i donorov. Prostredníctvom crowdfundingovejCrowdfunding je spôsob získavania finančných zdrojov pre nové projekty pomocou vyžiadaných mikropríspevkov od veľkého množstva podporovateľov, ktorí za svoj príspevok očakávajú špeciálne odmeny. platformy budú transparentne podporené slovenské mladé talenty, zaujímavé podujatia, či umelecké projekty. Podpora bude prebiehať v rôznych formách, t.j. poskytnutím finančného príspevku, výmenou diel a služieb, prenájmom priestorov, poskytnutím materiálov, či osobným angažovaním.

PR & Marketing

Efektívna propagácia a predaj potrebujú kvalitnú obchodnú a marketingovú stratégiu, ktorá definuje spôsob, ako komunikovať so svojím “publikom” a ako sa mu priblížiť. Umelcom pomôžeme s dostupnými nástrojmi, funkcionalitami a vizibilitou tak, aby boli odbremenení od obchodných, marketingových, administratívnych povinností a mohli viacej času venovať svojej vášni a samotnej tvorbe.

Mediálna produkcia

Technické, produkčné a realizačné náležitosti sú súčasťou tvorby umelca a tvoria jeho značku. Náš produkčný tím ponúka mnohé komplexné služby, ktoré umelcom pomôžu prezentovať sa. Zabezpečíme kvalitný obsah, fotografie umelca, jeho tvorby i diel, videá a dokumenty pre vypovedanie príbehov, tvorbu scenárov. Toto všetko ponúkame za výhodnené ceny, pretože aj takto podporujeme umenie Slovenska.

tablet.woman_nologo_-1024x683

Magazín

Kto veľa dobré číta, ten sa veľa dozvie. V magazíne sa dozviete novinky o slovenských tvorcoch zo zahraničia aj z nášho Slovenska. Budete v ňom môcť listovať a inšpirovať sa zaujímavými príbehmi, blogmi, formátmi predstavení, názormi profesionálov a expertov na rôzne témy. Dozviete sa tu viac o umeleckých projektoch, ich lídroch, stARTupoch. Dostanete tu aj tipy, kde sa dá hodnotne tráviť čas a aké akcie sú pre vás tie správne.

TVORIVOSŤOU KU KRAJŠEJ BUDÚCNOSTI

Buďte s nami v spojení.

Bude nám potešením, keď nám zanecháte Vašu emailovú adresu. Naším zámerom je prinášať Vám zaujímavé a hodnotné informácie z oblasti slovenského umenia, o slovenských umelcoch, ich dielach, art projektoch.