Anketa pre verejnosť

Dotazník mapuje záujem širokej verejnosti o slovenské umenie. Jeho vyplnením nám pomôžete s napredovaním projektu ART OF SLOVAKIA, ktorého cieľom je pomôcť slovenským umelcom, tradičnému i súčasnému umeniu a podporiť tvorivosť človeka, potenciálne každého z nás.

Anketa pre umelcov

Dotazník mapuje možnosti tvorby, prezentovania sa a sebarealizácie umelcov. Jeho vyplnením nám pomôžete s napredovaním projektu ART OF SLOVAKIA, ktorého cieľom je pomôcť slovenským tvorcom, tradičnému i súčasnému umeniu a podporiť tvorivosť človeka, potenciálne každého z nás.